Vertrouwd kopen, biedt zekerheid!

Afshar

Afshar kleden ontlenen hun naam aan een nomadenstam van Turkse oorsprong. In de zestiende eeuw nog machtig, is deze stam naderhand verzwakt en uiteengevallen. Hierdoor bestaan er twee soorten Afshar kleden. 

Die uit de regio Shiraz zijn gewoonlijk dik, zwaar en van een nogal grof ontwerp. Die uit het gebied van Kerman zijn van een hogere kwaliteit, geweven van zachte, glanzende wol en zijn in de handel bekend als Kerman-Mshars.

De patronen zijn meestal geometrisch. Een ontwerp met een of twee ruiten in een uitgerekte zeshoek komt veel voor. Motieven van boteh, cypressen en de Levensboom (met rechte lijnen als de takken) zijn ook populair. 

De kleuren zijn in het algemeen harmonieus en ingehouden. Ketting- en inslagdraden zijn van katoen. Voor deze kleden gebruikt men de Turkse knoop. Grote Afshar kleden zijn zeldzaam.