Vertrouwd kopen, biedt zekerheid!

Bakhtiari

Kleden en andere geweven producten van de Bakhtiari stammen, zijn in twee groepen te verdelen: nomadenkleden en atelierkleden. De Bakhtiari waren, zoals vele van de andere grote stamgroepen van Perzië, in 1867 geformeerd tot een Confederatie onder gezag van een 'llkhan' (Hoge Khan, leider). De afzonderlijke Bakhtiari-stam van de Ilkhans, de Zarasvand, was toen al zeer welgesteld en bezat grote stukken van de Chahar-Mahall-vallei ten oosten van de Zagros-bergen evenals goede gronden ten westen van het gebied rond de stad Shustar.

De weverij van de Bakhtiari-nomaden bestaat niet alleen uit grote en buitengewoon versierde zadeltassen en andere van dergelijke geweven tassen, maar ook uit schitterende kleden op basis van een wollen rugweefsel, waarvan sommige zeer groot zijn; in vergelijking met de atelierkleden zijn deze wolbasis kleden zeldzaam. Atelierkleden, vaak ook van uitmuntende kwaliteit en soms zeer groot, kunnen van de 'stammenkleden' worden onderscheiden door het feit dat ze een katoenen rugweefsel hebben.

Ze werden gemaakt in werkplaatsen van diverse grootte in de honderden dorpen in de Chahar-Mahall-vallei, eigendom van de Hoge Khans van de Bakhtiaris en ook in de steden in dat gebied, zoals Shar Kord en Shalamzar, die zij eveneens bezaten. Vroeg in de twintigste eeuw, toen op Bakhtiariland olie werd gevonden en de Hoge Khans hun deel uit de Perzische oliewinsten kregen, stelde hun enorme rijkdom hen in staat er zeker van te zijn dat alleen de beste materialen voor hun kleden werden gebruikt. Vele van deze stukken dragen het opschrift dat ze geweven waren voor een bepaalde Khan. Al deze Khans lieten zich laat in de negentiende en vroeg in de twintigste eeuw grote buitenhuizen en paleizen bouwen, door de hele Chahar-Mahall-vallei en daarbuiten.

Een aantal welbekende ontwerpen wordt geassocieerd met de Bakhtiari, waaronder het zogenoemde 'tuin'- of 'tuintegel'-patroon van rechthoeken, met daarin verschillende motieven die het hele veld bedekken, kleden met bomen en bloemen en kleden met grote, centrale medaillons van opgesierde vorm, omringd door bloeiende takken. De meeste Bakhtiari-kleden, zowel die van de stammen als die uit de ateliers, zijn uitsluitend geverfd met plantaardige kleurstoffen en ze behoren tot de mooiste en levendigste van alle negentiende en vroeg twintigste-eeuwse Perzische weefsels. Voor alle geldt dat ze in de Turkse knoop zijn