Vertrouwd kopen, biedt zekerheid!

Streekgebonden aspecten 

Tapijten zijn niet alleen onderdeel van de geschiedenis van het Oosten. Ze zijn onderdeel van het leven van alledag. Ze hebben een unieke dubbele functie, zowel kunststuk als nuttig voorwerp.

Daarnaast waren (en zijn) kleden een deel van het vermogen van zowel stadsbewoners als nomaden. De kleden werden niet alleen om hun schoonheid geprezen, maar stonden symbool voor de financiële onafhankelijkheid. Terwijl sommige tapijten nodig waren voor een comfortabel leven, werden andere geknoopt voor de verkoop in bazaars, of in bewaring gehouden voor financieel moeilijker tijden.

Elke streek heeft een eigen traditie, dat veelal ‘van vader op zoon’ wordt doorgegeven. Hierdoor blijft de kunst van het tapijtknopen bestaan. Sommige families hebben zelfs een patroon of symbool dat alleen zij gebruiken.